Klientų įvertinimas: 9,6
+37068371801 | info@dreamwalls.lt |

Pristatymas ir grąžinimas

1. PREKIŲ PRISTATYMAS
1.1. Pirkėjas prikdamas Prekes privalo nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą.
1.2. Tikslus Prekių pateikimo terminas suderinamas kiekvieno užsakymo metu ir nurodomas Sąskaitoje faktūroje. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl
nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo klausimus.
1.3. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus nurodyto dydžio apmokėjimą.
1.4. Prekes Pirkėjo sąskaita Pirkėjo nurodytu adresu pristato siuntų pristatymo įmonė (toliau vadinama –SPĮ). Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
1.5. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
1.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
1.7. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo kartu su SPĮ atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą ir (ar) Prekių kiekio ir (ar) kokybės ir (ar) asortimento neatitikimą Pirkėjas privalo tai nurodyti SPĮ atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame Prekių pristatymo dokumente.
1.8. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius SPĮ atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame Prekių pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame Prekių pristatymo dokumente, tinkamai atliktos.
1.9. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.
1.10. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
1.11. Nuosavybės teisė į Prekes bei Prekių atsitiktinio žuvimo, praradimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo momento, kuris įforminamas pasirašant SPĮ numatytą popierinį dokumentą ar specialeme el. prietaise užpildant reikiamą informaciją ir pasirašant skaitmeniniu parašu. Nuo šio momento materialiai atsakingu už Prekes tampa Pirkėjas.

2. NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ KEITIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis (toliau vadinama – Taisyklės).
2.2. Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
2.2.1. Grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.
2.2.2 Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.
2.2.3. Grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
2.2.4. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
2.3. Jei Pirkėjas nesilaiko šiame aukščiau nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos, Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių.
2.4. Prekės keičiamos ar grąžinamos vienoje iš Pardavėjo prekybos vietų. Pirkėjas Pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo Prekės trūkumus ir Pirkėjo pagal Taisyklių nuostatas pasirinktą reikalavimą. Prie prašymo pridedama mokėjimo pavedimo kopija arba kitas Prekės pirkimą-pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas.
2.5. Jeigu pirkėjas nepateikia Prekės pirkimą-pardavimą iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento, Prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

3. PIRKĖJO TEISĖ ATSISAKYTI PREKĖS/SUTARTIES
3.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti Sutarties pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos.
3.2. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti aukščiau nurodyta teise atsisakyti sutarties ir/ar prękės, jeigu Sutartis buvo sudaryta dėl Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos.
3.3. Pardavėjas, gavęs raštišką Pirkėjo pranešimą apie Sutarties ir/ar Prekės atsisakymą ir nesant 2 punkte (PIRKĖJO TEISĖ ATSISAKYTI PREKĖS/SUTARTIES) nurodytų aplinkybių, per penkiolika dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos privalo atsiimti Prekes ir grąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus.

4. INDIVIDUALIŲ UŽSAKYMŲ IR/AR PASLAUGŲ UŽSAKYMAS, VYKDYMAS, PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMAS:
4.1. Individualaus užsakymo detalės derinamos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo el.paštu, sms (trumpieji pranešimai/žinutės) ir/arba Dreamwalls “Facebook messenger” susirašinėjimo aplikacijoje (išmanaus įrenginio programėlėje). Pirkėjas pradėdamas pokalbį/susirašinėjimą patvirtina, kad tai Pirkėjui prilausantys
4.2. Visi susirašinėjimai ir/ar telefoniniai pokalbiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikomi neatsiejamu bendradarbiavimo pagrindu ir turi juridinę galią.
4.3. Pardavėjo Prekių ir/ar Paslaugų perdavimu momentu Pirkėjui laikoma:
4.3.1. Kai Pardavėjas atlikęs Paslaugas Pirkėjo objekte nufotografuoja Paslaugų atlikimo faktą ir Pirkėjas po šio fakto per 3 (tris) darbo dienas nepareiškia pretenzijų Pardavėjui (punkte 4.1 išvardintom priemonėm)
4.3.2. Kai Pardavėjas parašo Pirkėjui laisva forma (punkte 4.1 išvardintom priemonėm) apie aliktas Paslaugas ir/ar perduotas Prekes, o Pirkėjas per 3 (tris) darbo dienas nepareiškia pretenzijų Pardavėjui (punkte 4.1 išvardintom priemonėm)
4.3.3. Kai Pardavėjo vežėjai pristato Pirkėjui Prekes Pirkėjo nurodytu adresu (punkte 4.1 išvardintom priemonėm) ir Pirkėjas jas priima bei per 3 (tris) darbo dienas nepareiškia pretenzijų Pardavėjui ir/ar Pardavėjo vežėjui (punkte 4.1 išvardintom priemonėm)
4.4. Pirkėjas po Paslaugų ir/ar Prekių perdavimo momento privalo atsiskaityti sutartą kainą (pagal išrašytą sąskaitą faktūrą) su Pardavėju per 2 (dvi) darbo dienas. Neatsiskaičius laiku Pirkėjas privalo mokėti Pardavėjui delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Prekių ir/ar Paslaugų perdavimo momento (punktai: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3).

Background Image

Užsisakyk naujienlaiškį

Užsisakykite naujienlaiškį ir visada žinosite apie geriausius mūsų pasiūlymus ir naujienas.

© Dreamwalls 2023. Visos teisės saugomos.

Top
Gauti nuolaidą
Gauk idejų

GAUKITE NUOLAIDĄ

Nuolaidos kodas:

XSDMKLRTY